Nguyễn Thị Diệu
Giám đốc Kiểm toán

Cử nhân Tài chính Kế toán

Chứng chỉ Kiểm toán viên

Chứng chỉ Kiểm toán viên Úc

Chứng chỉ Kế toán viên công chứng Anh Quốc

Thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Chuyên gia Tư vấn - Huấn luyện

Bà Diệu có trên 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, kế toán và kiểm toán tại Việt Nam. Bà Diệu là chuyên gia luôn định hướng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trọn vẹn trên cơ sở hiệu quả và thông suốt, cho dù các dịch vụ này khó khăn và phức tạp đến đâu. Bà Diệu đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty danh giá với quy mô rất lớn.

M: +84-98 905 1700 - E: dieunt@vnco.com.vn